Vereniging

Uitleg verenigingsnaam Kaihatsu:

Kaihatsu betekent vrij vertaald uit het Japans ontwikkeling of groei. Ontwikkeling van een Judoka wordt door onze vereniging als een belangrijk aspect gezien. Een mens, persoon of liever individu kan door persoonlijke ontwikkeling zich naar een hoger welzijnsniveau brengen. Ieder individu ontwikkelt zich op zijn of haar specifieke manier met behulp van zijn of haar persoonlijke eigenschappen, ondersteund door bekende of (nog) onbekende talenten maar altijd via zijn of haar gekozen tijdspad. Judovereniging Kaihatsu Oss heeft dan ook in haar onderliggende doelstellingen vastgelegd om actief te streven naar het ontwikkelen van de persoonlijke talenten van leden om daarmee groei te stimuleren. De naam Kaihatsu is mede daarom gekozen omdat ontwikkeling en groei rechtstreeks verband houden met de primaire behoeften van een mens. Zolang een individu zich blijft ontwikkelen zal hij of zij stappen kunnen maken op de Pyramide van Maslow (zie Piramide van Maslow op Wikipedia) In het kort uitgelegd wat onze Judovereniging met deze theorie te maken heeft.

Stap 1 wordt aangeduidt als de trede van “lichamelijke behoeften”; sport en met name Judo voorziet in deze lichamelijke behoefte en tevens in de behoefte van kinderen om te kunnen stoeien. Lichamelijk welzijn in combinatie met geestelijke weerbaarheid zijn de basis om naar een volgende trede te stijgen.

Stap 2 wordt aangeduidt als de trede van de behoefte aan “veiligheid en zekerheid”; Onze Judovereniging wil een veilige omgeving zijn waar elk individu zich kan mengen binnen de groep en het groepsgevoel kan beleven als een positieve ervaring.

Stap 3 wordt aangeduidt als de trede van de behoefte aan “sociaal contact”; Onze vereniging wil ruimte bieden om sociale contacten te leggen en te ontwikkelen die belangrijk worden geacht om een juiste brede sociale basis te verkrijgen. Middels een brede sociale basis zal het voor met name kinderen en jongvolwassenen makkelijker zijn zich te begeven binnen de hedendaagse samenleving.

Stap 4 wordt aangeduidt als de trede van de behoefte naar “erkenning en waardering”; Binnen de Judosport is het zeer gebruikelijk om waardering en erkenning naar elkaar uit te spreken door dit zichtbaar te maken door het bandensysteem en uit te spreken tijdens lessen, examens en wedstrijden.

Stap 5 wordt aangeduidt als de trede van “zelfontplooing”; Door verhoging van de individuele weerbaarheid met Judo als middel, gegeven in een veilige omgeving waarin groepsgevoel, sociaal contact en het uitspreken van waardering en erkenning de boventoon voeren, maakt het voor onze leden mogelijk zichzelf te ontwikkelen naar een beter en fijner mens. Door te allen tijde aandacht aan het individu te schenken zal dit vanzelf tot postieve groei en ontwikkeling gaan leiden. Hiermee is de cirkel weer rond en de gekozen naam Kaihatsu in de praktijk gebracht.