Groepsindeling najaar 2016

De zomervakantie zit er alweer bijna op en de eerste week van september kunnen de judo trainingen weer beginnen. Wegens de geweldige groei die de vereniging in haar eerste maanden al meegemaakt heeft, zijn we genoodzaakt de indelingen van de trainingen aan te passen. Dit is enerzijds gedaan om de grootte van alle groepen ongeveer gelijk te houden, zodat de Sensei aan ieder evenveel aandacht kan besteden. En ook om ervoor te dat iedere judoka in een groep zit van zijn of haar niveau. Om deze reden is er besloten de indeling te maken op niveau in plaats van leeftijd.

De eerste groep op de maandagavond is vooral voor de beginnende leden en lagere kyu graden en de tweede groep is voor de judoka’s met al wat ervaring en een hogere kyu graad. De derde training is nog steeds voor de oudere judoka’s (13 jaar en ouder). Naast deze wijziging op de maandag zijn we ook heel blij om te melden dat de groep wedstrijd judoka’s zo groot is geworden dat we besloten hebben twee wedstrijdtrainingen te geven op donderdag. De eerste groep is voor de beginnende wedstrijd judoka, waar vooral aan de basis van het wedstrijd judo gewerkt zal worden en de tweede groep is voor de meer ervaren wedstrijd judoka. Hier kan intensief getraind worden en zal er ook aandacht besteed worden aan de technieken die pas in de hogere leeftijdscategorieën toegestaan zijn.

De groepsindeling is als volgt:

Maandag Maandag Maandag Donderdag Donderdag
18.00 – 19.00 uur 19.00 – 20.00 uur 20.00 tot 21.00 uur 18.00 tot 19.00 uur 19.00 tot 20.00 uur
Simon vd B Lucas Patrick Damian Simon V
Jake Dan-Li Tom Storm Mike
Gio Damian Simon V Matthew Kim
Amin Storm Jochem Troy Alisa
Jan Luke John Luuk Sam
Eryk Ryan Giel Simon vd B Tom
Mika T Sven Akash Bart John
Sem Mika N Mike Mika N Patrick
Jasper Luuk Kyryl  Luke
Ebram Evi Xander
Matthew Igor
Jezz
Bart