Regels en protocollen

Huishoudelijk reglement >>

ANTI PEST PROTOCOL

In dit protocol is vastgelegd hoe het bestuur van Judovereniging Kaihatsu (kvk 65533860 opgericht te Oss per 30 januari 2016) meent om te moeten gaan met pesten en het voorkomen ervan in de ruimste zin van het woord. Door het positief stimuleren van leden,  leerlingen en verder alle personen die op welke wijze dan ook  zijn betrokken bij de vereniging wil het bestuur pesten vanuit de bron voorkomen. In die gevallen dat er toch sprake blijkt te zijn van pesten, moet dit protocol een leidraad zijn om  het pesten alsnog te doen stoppen door op zorgvuldige wijze de betrokken partijen bijeen te brengen en naar een gezamelijke oplossing te zoeken. In het geval er sprake blijkt te zijn van een structurele pest-houding en er geen constructieve oplossing gevonden kan worden, zal het bestuur zich genoodzaakt voelen om evt tijdelijke, langdurige of definitieve sacties op te leggen volgens de gedeponeerde Statuten en geldend Huishoudelijk Reglement. Door het aangaan van het lidmaatschap bij Judovereniging Kaihatsu Oss verklaart men kennis te hebben genomen van, en zich te zullen confirmeren aan dit protocol. Zich niet houden aan de richtlijnen van dit Protocol kan tot sacties leiden zoals benoemd in de Statuten en Huishoudelijk Reglement.

Anti pest protocol downloaden >>

GEDRAGSREGELS EN HYGIENE PROTOCOL

In dit protocol is vastgelegd hoe het bestuur van Judovereniging Kaihatsu Oss (kvk 65533860 opgericht te Oss per 30 januari 2016) meent om te moeten gaan met gedrags- en hygiëneregels en het naleven ervan in de ruimste zin van het woord. Door het positief stimuleren van leden,  leerlingen en verder alle personen die op welke wijze dan ook  zijn betrokken bij de vereniging wil het bestuur de gewenste gedrags- en hygiëneregels waarborgen. In die gevallen dat er toch sprake blijkt te zijn van afwijkingen op het gewenste gedrag, moet dit protocol een leidraad zijn om het afwijkende gedrag te doen stoppen door op zorgvuldige wijze de betrokken partijen bijeen te brengen en naar een gezamelijke oplossing te zoeken. In het geval er sprake blijkt te zijn van structurele afwijkingen  en er geen constructieve oplossing gevonden kan worden, zal het bestuur zich genoodzaakt voelen om evt tijdelijke, langdurige of definitieve sacties op te leggen. Door het aangaan van het lidmaatschap bij Judovereniging Kaihatsu Oss verklaart men kennis te hebben genomen van, en zich te zullen confirmeren aan dit protocol. Zich niet houden aan de richtlijnen van dit Protocol kan tot sacties leiden zoals benoemd in de Statuten en Huishoudelijk Reglement.

Gedragsregels en hygiëne protocol downloaden >>

PROTOCOL TEGEN SEXUELE INTIMIDATIE

In dit protocol is vastgelegd hoe het bestuur van Judovereniging Kaihatsu (kvk 65533860 opgericht te Oss per 30 januari 2016) meent om te moeten gaan met sexuele intimidatie en het voorkomen ervan in de ruimste zin van het woord. Door het positief stimuleren van leden,  leerlingen en verder alle personen die op welke wijze dan ook  zijn betrokken bij de vereniging wil het bestuur sexuele intimidatie vanuit de bron voorkomen. In die gevallen dat er toch sprake blijkt te zijn, of een vermoeden van sexuele intimidatie, moet dit protocol een leidraad zijn om het te doen stoppen door op zorgvuldige wijze de betrokken partijen bijeen te brengen en naar een gezamelijke oplossing te zoeken. In het geval er sprake blijkt te zijn van een structurele intimidatie en er geen constructieve oplossing gevonden kan worden, zal het bestuur zich genoodzaakt voelen om evt tijdelijke, langdurige of definitieve sacties op te leggen. Door het aangaan van het lidmaatschap bij Judovereniging Kaihatsu Oss verklaart men kennis te hebben genomen van, en zich te zullen confirmeren aan dit protocol. Zich niet houden aan de richtlijnen van dit Protocol kan tot sacties leiden zoals benoemd in de Statuten en Huishoudelijk Reglement.

Protocol tegen seksuele intimidatie downloaden >>

PROTOCOL AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Protocol AVG downloaden