Ontstaan

Het ontstaan:  Judovereniging Kaihatsu Oss

Deze judovereniging is ontstaan vanuit het idee van het Judoplatform Maasland (opgericht-juli 2015) om in de dan aanwezige vorm meer de samenwerking te zoeken tussen ouders, trainers, bevriende judoscholen en de leidende judoschool. Vanuit het judoplatform kwam steeds meer naar voren dat zij in een verenigingsstructuur wilde werken, terwijl de leidende judoschool hier feitelijk niet op zat te wachten. Vanuit het platform is het altijd de intentie geweest om voor alle betrokken partijen de belangen zo optimaal mogelijk te behartigen met op voorhand het gegeven dat de judoka,  het plezier en de veiligheid op de eerste plaats dienen te staan. Gaandeweg 2015 is het meer duidelijk geworden dat het verenigen van belangen van de verschillende partijen moeilijk bleek te zijn. Om de belangen van de judoka’s voor de langere termijn veilig te stellen is besloten om te onderzoeken of het mogelijk was om een eigen vereniging op te gaan zetten.

Door ouders van leden, trainers en enkele externe adviseurs is een plan gemaakt en ten uitvoer gebracht. In dit plan is vooraf heel duidelijk gesteld wat de nieuwe vereniging moest inhouden en ook duidelijk omschreven wat de te volgen weg moest zijn. Gaandeweg het traject heeft het kernteam steeds meer hulp gekregen van andere ouders en externe helpers. Vooraf is besloten om eerst heel duidelijk de fundamenten voor de vereniging neer te leggen en pas daarna te gaan bouwen op deze grondbeginselen.

Na enkele maanden van voorbereiding is het gelukt om per 30 januari 2016 een vereniging op te richten met de naam; Judovereniging Kaihatsu Oss. Deze vereniging heeft inmiddels volledige rechtbevoegdheid doordat er statuten zijn gedeponeerd via de notaris en inschrijving heeft in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te s’Hertogenbosch. Naast statuten is er ook een uitgebreid reglement opgemaakt en zijn er ook protocollen geschreven om te waarborgen dat er te allen tijde op een veilige en verantwoorde manier met elkaar omgegaan kan worden.

Vanaf 04 april 2016 is het mogelijk om in een bijzondere mooie en veilige omgeving te trainen bij Sportcentrum van der Heijden aan de Brederostraat 1 te Oss. De gevonden samenwerking met dit sportcentrum wordt door het bestuur dan ook als een belangrijke stap voorwaarts gezien om de belangen van de leden nog meer te dienen. De eigenaren van dit centrum dragen Judo in hun hart mee en willen heel graag onderdeel zijn van de positieve ontwikkeling van onze vereniging. Doordat dit samenwerkingsverband in goede harmonie en met de zelfde visie is ontstaan, is het proces naar het oprichten van een eigen vereniging zeker versneld. Het samenbrengen van de juiste partijen op het juiste moment heeft uiteindelijk geleid tot de oprichting van onze vereniging.

Download en lees het artikel over het ontstaan en de ontwikkeling van Judo door Jigoro Kano >> Artikel ontstaan en ontwikkeling Judo