2 jaar!

Vandaag , 30 januari 2018, bestaat onze judovereniging Kaihatsu    jaar  !!

Wij zijn iedereen die hieraan bijgedragen heeft heel erg dankbaar!!

En we gaan vol goede voornemens op naar de 3 jaar.