Contributie

Contributiebedragen:

De contributiehoogte wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd. Binnen de vereniging bestaan er meerdere varianten van contributiehoogten. Het boekjaar van de vereniging loopt van 01 januari tot en met 31 december. De twee seizoenshelften zijn van 01 januari tot en met 30 juni en van 01 juli tot en met 31 december.

Alle contributiegelden worden per automatische incasso-opdracht geïnd door de Penningmeester aan het begin van de komende maand of halfjaar. Het jaar telt 12 of 2 incassomomenten, afhankelijk van de gewenste betalingsfrequentie. Tijdens vakantieperioden loopt de contributie gewoon door en is verdeeld over het gehele boekjaar. De contributieverplichting wordt zonder wederopzegging doorlopend verlengd in lijn met de betalingsfrequentie met een opzegtermijn van één maand.

Contributiebedragen:

1x trainen per week; € 19,00 per maand

2x trainen per week; € 24,00 per maand

3x trainen per week (indien mogelijk) € 29,00 per maand

Inschrijfformulier downloaden >>

Voor de betalingwijze per halfjaar geldt een kortingspercentage van 2%. Voor gezinnen waar meerdere betalende leden op één adres woonachting zijn gelden aanvullende kortingspercentages van respectievelijk 5, 10 of 15% bij 2, 3 of meer dan 3 betalende leden op één adres.

Voor meer en persoonlijke informatie neem contact op met ons.